86-0510-85389088 hcy@js-zkmed.com

被后世,福寿

性能卓越的医疗器械,让人们拥有健康生活

关于我们

当前位置:首页 >> 关于我们 >> 联系我们

联系我们


ballbet登录 
Jiangsu Zekang Medical Technology Co., Ltd.
地址(Add):江苏省无锡市新区中关村软件园22号楼(新区干城路6号)      
Building 22,Zhongguancun Software Park, Wuxi New District, Wuxi City,PRC.(No.6,Gancheng Road)          
邮编(Zip code):214135
网址(Web):Http://www.js-zkmed.com        
邮箱(Email): hcy@js-zkmed.com 
电话(Tel):+86-510-85389088、85381168               
传真(Fax):+86-510-85386677


联系我们

在线客服

关注我们